zaterdag 1 oktober 2011

tweeling

twee is erger dan meer
en zij weten dat

als hij kleppert met de emmers
raapt zij kastanjes

als hij de kat van de buren molesteert
leert zij de vinken zingen

als hij op zwijnen jaagt
zoekt zij de truffels

maar zijn stoppels
heeft zij nooit geschoren

en haar ogen
heeft hij nooit geopend 


Copyright: Bertus Pieters 2011

Geen opmerkingen: