zaterdag 2 juli 2011

vermaning

welterusten mijne vrienden!
moogt ge dromen van de natte grienden!
waar gebraden smient als voedsel diende
voor de danig doven en slechtzienden
o gedenk toch hun naargeestig lot!
en laat hen tronen naast uw eigen god!
want dit is niet wat zij verdienden
daar in die vuige vocht’ge grienden
o mens! gedenk uw lot!Copyright Villa La Repubblica 2011

Geen opmerkingen: